Tổ chức và quản lý danh sách nhân viên:

 • Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin nhân viên
 • Phân quyền cho nhân viên
 • Sơ đồ tổ chức
 • Lịch sử làm việc của nhân viên
 • Nhập dữ liệu từ file excel
 • Thông tin nhân viên đang online

Quản lý danh sách địa điểm làm việc

 • Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin địa điểm
 • Danh mục kiểu địa điểm (khách hàng, đại lý, khu vực hoạt động)

Tạo lập và phân công lộ trình/khu vực làm việc

 • Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin lộ trình
 • Hiển thị thông tin lộ trình cho thiết bị di động
 • Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin lịch trình
 • Hiển thị thông tin lịch trình cho thiết bị di động
 • Hiển thị (vẽ) danh sách lộ trình trên map
 • Phân công lộ trình, khu vực và lịch trình làm việc cho nhân viên

ĐĂNG KÝ

Theo dõi, báo cáo, thống kê

 • Bản đồ theo thời gian thực
 • Báo cáo thời gian làm việc
 • báo cáo lộ trình làm việc
 • Đánh giá từ khách hàng
 • Nhân viên báo cáo làm việc (START, CHECKIN, CHECKOUT, DONE, ...) giữa thiết bị di động và server
 • Hiển thị bản đồ trên thiết bị di động

CAM KẾT DỊCH VỤ

30 ngày dùng thử miễn phí

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại cả 3 miền, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt và chuyên nghiệp

Bảo mật thông tin tuyệt đối, không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba

Tải ứng dụng

Hãy lựa chọn hệ điều hành tương ứng với điện thoại của bạn để tải ứng dụng và trải nghiệm các tiện ích sẵn có.